PalawanPay o Palawan Express Pera Padala? Kahit alin ang gamitin mo, sure WIN ka!

Kung PalawanPay man ang gamit mo or nasa Palawan Express Pera Padala ka, siguradong WIN ka!
, PPAY experiment mobile

Pang araw-araw niyo, padadaliin namin yan!

Padaliin ang inyong buhay ang prioridad namin, Suki. Sa mga features ng PalawanPay, hindi ka na mahihirapan sa mga pang araw-araw mong transactions, gaya ng pera padala, bills payments, at marami pang iba!

, PPAY experiment mobile
, PPAY experiment mobile
, PPAY experiment mobile

Mahirap mag negosyo pero papadaliin natin 'to. Online o offline, Palawan ang bahala sa'yo!

“E-wallet na pang masa ba kamo? PalawanPay ang para sa iyo. Hindi ka na mahihirapan sa mga bayarin o pera padala. Walang app? Walang problema. Madali ang pag claim ng pera padala sa kahit aling Palawan Express Pera Padala partner.

Wala ka nang hahanapin pa kaya maging PalawanPay partner na!