, Careers

Trabaho ang hanap mo? Mag-apply na sa PalawanPay!

I-achieve mo na ang mga career goals mo sa PalawanPay! Maaaring i-email ang inyong cover letter, resume, at career position na nais sa careers@palawanpay.com.

, Careers

Sino ang PalawanPay?

Kung hanap mo ay trabahong makakapag-bigay sa’yo ng estabilidad, career movement, at mga opportunity for growth, wala ka nang hahanapin pa. Mag-apply na sa kumpanya na empleyado at customer ang laging una, kung saan kikita ka hindi lamang ng kabuhayan, pati na rin pagkakaibigan, kaalaman, at karanasan.

Tara na at mag-apply na dito sa aming PalawanPay Team!

, Careers

Sino ang PalawanPay?

Kung hanap mo ay trabahong makakapag-bigay sa’yo ng estabilidad, career movement, at mga opportunity for growth, wala ka nang hahanapin pa. Mag-apply na sa kumpanya na empleyado at customer ang laging una, kung saan kikita ka hindi lamang ng kabuhayan, pati na rin pagkakaibigan, kaalaman, at karanasan.

 

Tara na at mag-apply na dito sa aming PalawanPay Team!

Bakit PalawanPay?

Kung pangmatagalan na kabuhayan ba ang hanap mo, hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba! Pwede mo nang ma-achieve ang career goals mo dito sa PalawanPay!

Patas na sahuran

Magandang benepisyo

Makabuluhan na training

oportunidad para sa career growth

Ang work Culture sa PalawanPay

Sa Palawan Pawnshop, layunin namin ang makapagbigay ng mura, mabilis, at abot-kayang serbisyo sa lahat ng Pilipino kahit saan man lungsod o komunidad ang kinabibilangan nila sa Pilipinas. Nais namin ang mapadali ang mga proseso ng kanilang financial transaction needs, mapa-pera padala man, bills payment, koleksyon ng bayad, o pamamahagi ng sahod, loans, o ayuda.

 

Higit pa ay nais namin ibahagi ang tagumpay na inaabot ng kumpanya sa mga empleyado at siguraduhin na mabibigyan sila ng karapat-dapat ng recognition sa lahat ng pagsisikap na binubuhos nila para sa pagsulong ng kumpanya.

Ang Values ng PalawanPay

Katapatan at Integridad

Ipinagmamalaki namin ang aming pagiging totoo, matuwid, kapani-paniwala, at maalam sa kondukta sa pang-araw-araw na buhay.

Fair Play

Kami ay patas sa lahat. Hindi namin sinasamantala ang kahit sino man. Kami ay above-board, transparent, at prangka sa lahat ng ginagawa.

Kapakumbabaan

Ipinagmamalaki at nagpapasalamat kami sa lahat ng aming nakamit na tagumpay, ngunit mananatili rin na mapagkumbaba at may batayan.

PAKIKIRAMAY​

Nagpapakita kami ng pakikiramay at kabaitan sa mga mahihirap na sitwasyon na maaaring maranasan ng aming mga customer.

Kahusayan at Kakayahan

Hinihimok namin ang novelty, sumusuporta sa pambihirang gawain at masiglang itinutulak ang bawat isa sa susunod na antas habang ipinapakita ang aming kultura, kasaysayan, at kakayahan na umuusbong sa bawat paglipas ng panahon. Patuloy rin naming itinataas ang aming kaalaman at kasanayan na lampas pa sa mataas na pamantayan upang tumugon sa pagbabago.

Commitment at Passion

Nagtatrabaho kami nang committed, dedicated, at hindi matatatag ang aming passion upang makamit ang tagumpay.

Family Spirit at Concern Para sa Kumpanya

Nagsusumikap kami upang pagyayamanin ang pangmatagalang relasyon sa pagitan ng mga kasama at negosyong kasosyo patungo sa ibinahaging layunin na makamit ang aming pangitain. Nagtutulungan at nahahanap ang lakas sa bawat isa.

Katapatan at Integridad

Ipinagmamalaki namin ang aming pagiging totoo, matuwid, kapani-paniwala, at maalam sa kondukta sa pang-araw-araw na buhay.

Fair Play

Kami ay patas sa lahat. Hindi namin sinasamantala ang kahit sino man. Kami ay above-board, transparent, at prangka sa lahat ng ginagawa.

Kapakumbabaan

Ipinagmamalaki at nagpapasalamat kami sa lahat ng aming nakamit na tagumpay, ngunit mananatili rin na mapagkumbaba at may batayan.

PAKIKIRAMAY​

Nagpapakita kami ng pakikiramay at kabaitan sa mga mahihirap na sitwasyon na maaaring maranasan ng aming mga customer.

Kahusayan at Kakayahan

Hinihimok namin ang novelty, sumusuporta sa pambihirang gawain at masiglang itinutulak ang bawat isa sa susunod na antas habang ipinapakita ang aming kultura, kasaysayan, at kakayahan na umuusbong sa bawat paglipas ng panahon. Patuloy rin naming itinataas ang aming kaalaman at kasanayan na lampas pa sa mataas na pamantayan upang tumugon sa pagbabago.

Commitment at Passion

Nagtatrabaho kami nang committed, dedicated, at hindi matatatag ang aming passion upang makamit ang tagumpay.

Family Spirit at Concern Para sa Kumpanya

Nagsusumikap kami upang pagyayamanin ang pangmatagalang relasyon sa pagitan ng mga kasamat at negosyong kasosyo patungo sa ibinahaging layunin na makamit ang aming pangitain. Nagtutulungan at nahahanap ang lakas sa bawat isa.

Maging bahagi ng PalawanPay family!

Marketing

I-promote ang Palawan Pawnshop at pataasin ang sales ng produkto at serbisyo, at i-identify ang mga target customers at audiences upang makapaglatag ng effective na strategies para maakit silang piliin ang Palawan Pawnshop bilang business partner.

Innovations

I-research ang competitors, employees, at customer base upang ma-identify kung saan maaaring mag grow at improve ang kumpanya. Mag invest sa employees upang ipakita at iparamdam ang kanilang halaga. Mag collect and connect ng ideas upang palakihin at pagandahin ang mga konseptong ito.

Operations

I-manage ang day-to-day production ng goods and services, kabilang ang operations process, planning, control, performance improvement, at strategy. Dapat ay siguraduhin na nakakapagtrabaho nang maayos ang mga empleyado at kumpleto ang production process.

Human Resources

I-maintain ang staffing at recruitment, employee development at career growth, compensation and benefits, safety and health, at employee and labor relations.

Finance

I-record at report ang finances ng kumpanya, planuhin ang budget ng bawat department, at ang pag-manage at pag-disburse ng allocated budgets sa kani-kanilang mga departamento.

Technology

I-maintain ang helpdesk ng kumpanya, kabilang ang hardware, software, at networking ng mga computers, programming, website updates, at technical support.

Compliance

I-identify ang mga peligro na maaaring harapin ng kumpanya at abisuhan ito kung paano ito harapin o iwasan. Nagiimplement ng kontrol upang ma-protektahan ang kumpanya sa mga peligrong ito.

Information Security

I-implement at i-maintain ang company-wide information security policies, standards, guidelines, at procedures. Information Security din ang responsable sa pag provide ng security awareness education o training sa bawat empleyado at siguraduhin na alam ng bawat isa ang kanilang role upang ma-proteksyonan ang seguridad ng kumpanya.

Maging bahagi ng PalawanPay family!

Marketing

I-promote ang Palawan Pawnshop at pataasin ang sales ng produkto at serbisyo, at i-identify ang mga target customers at audiences upang makapaglatag ng effective na strategies para maakit silang piliin ang Palawan Pawnshop bilang business partner.

Innovations

I-research ang competitors, employees, at customer base upang ma-identify kung saan maaaring mag grow at improve ang kumpanya. Mag invest sa employees upang ipakita at iparamdam ang kanilang halaga. Mag collect and connect ng ideas upang palakihin at pagandahin ang mga konseptong ito.

Operations

I-manage ang day-to-day production ng goods and services, kabilang ang operations process, planning, control, performance improvement, at strategy. Dapat ay siguraduhin na nakakapagtrabaho nang maayos ang mga empleyado at kumpleto ang production process.

Human Resources

I-maintain ang staffing at recruitment, employee development at career growth, compensation and benefits, safety and health, at employee and labor relations.

Finance

I-record at report ang finances ng kumpanya, planuhin ang budget ng bawat department, at ang pag-manage at pag-disburse ng allocated budgets sa kani-kanilang mga departamento.

Technology

I-maintain ang helpdesk ng kumpanya, kabilang ang hardware, software, at networking ng mga computers, programming, website updates, at technical support.

Compliance

I-identify ang mga peligro na maaaring harapin ng kumpanya at abisuhan ito kung paano ito harapin o iwasan. Nagiimplement ng kontrol upang ma-protektahan ang kumpanya sa mga peligrong ito.

Information Security

I-implement at i-maintain ang company-wide information security policies, standards, guidelines, at procedures. Information Security din ang responsable sa pag provide ng security awareness education o training sa bawat empleyado at siguraduhin na alam ng bawat isa ang kanilang role upang ma-proteksyonan ang seguridad ng kumpanya.

Ano pa bang inaantay? Apply na sa PalawanPay!

I-send na via email ang inyong cover letter, resume, at career position na nais sa careers@palawanpay.com