Consumer Protection

Our Commitment

Sa PalawanPay, mahalaga sa amin ang inyong seguridad, at nananatili kaming committed sa pagbigay ng financial solutions sa lahat ng aming customers, at ang proteksyonan kayo mula sa kahit anong unauthorized transactions sa inyong mga account.

OUR PROMISES

Enhanced Risk Management

Seamless Customer Experience

Consistent Delivery on our Promises

Meron tayong safety standards upang ma-analyze ang inyong transactions at ma-detect at maagapan ang fraudulent activities. Makasisiguro ang ating mga suki na safe ang kanilang PalawanPay account.

Kami ay proactive na magpapadala ng mga safety advice sa aming mga account holders para lagi kayong maalam at protektado laban sa mga sari-saring financial scams tulad ng fraud at phishing

Pangako namin na maibigay sa aming customers ang safe,  secure, at seamless experience sa pamamagitan ng knowledgeable, properly equipped, at empathetic  Customer Service support. Kami ay available sa hotline, chat, email at branches ng Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala.

Ipinagmamalaki namin ang aming Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala way of customer service na  parte ng mga trainings ng  aming mga customer support representatives.

Pantay ang aming pag-trato sa lahat ng customers, at nais namin ang clear expectations sa aming service at response times sa lahat ng tulong na maibibigay namin sa inyo.

Para sa mga inquiries tungkol sa aming product, services, and benefits.
  • Turnaround Time: Within 24 hours

Para sa requests and technical support gaya ng registration, cash-in/cash out, technical
issues, etc.

  • Turnaround Time: 5  Days

Para sa fraud at complaints tulad ng unauthorized transactions and complaints being handled by Level 2 support

  • Turnaround Time: 7 Days

Enhanced Risk Management

Meron tayong safety standards upang ma-analyze ang inyong transactions at ma-detect at maagapan ang fraudulent activities. Makasisiguro ang ating mga suki na safe ang kanilang PalawanPay account.

Kami ay proactive na magpapadala ng mga safety advice sa aming mga account holders para lagi kayong maalam at protektado laban sa mga sari-saring financial scams tulad ng fraud at phishing

Seamless Customer Experience

Pangako namin na maibigay sa aming customers ang safe,  secure, at seamless experience sa pamamagitan ng knowledgeable, properly equipped, at empathetic  Customer Service support. Kami ay available sa hotline, chat, email at branches ng Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala.

Ipinagmamalaki namin ang aming Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala way of customer service na  parte ng mga trainings ng  aming mga customer support representatives.

Consistent Delivery on our Promises

Pantay ang aming pag-trato sa lahat ng customers, at nais namin ang clear expectations sa aming service at response times sa lahat ng tulong na maibibigay namin sa inyo.

Para sa mga inquiries tungkol sa aming product, services, and benefits.
  • Turnaround Time: Within 24 hours

Para sa requests and technical support gaya ng registration, cash-in/cash out, technical
issues, etc.

  • Turnaround Time: 5  Days

Para sa fraud at complaints tulad ng unauthorized transactions and complaints being handled by Level 2 support

  • Turnaround Time: 7 Days

Happy to serve you!

Sa PalawanPay, kami ay laging happy to serve you! Kung may na-experience kayo na tingin niyo ay isang unauthorized or fraudulent transaction sa inyong account, agad-agad ay mag-submit ng ticket sa PalawanPay Help Center Live Chat o kaya tumawag sa aming Hotline upang makapag-file ng dispute.

Ang PalawanPay ay maaaring mag-refuse ng claim para sa mga issue tulad ng compensation kung hindi ito na-report sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng incident.

Upang aming ma-review at ma-assess ang concern, kinakailangang ma-provide ang mga supporting documents tulad ng dispute form, valid ID with signature, at iba pang dokumento na maaaring maging part ng investigation. Sisikapin naming matapos ang review at assessment sa loob ng pitong (7) araw, ino-notifiy namin ang customer kung kinakailangan ng extension sa investigation.

Kung ikaw ay hindi satisfied sa resulta at resolution ng investigation, kami ay bukas para sa ano mang appeal.

Limitations

a. Unauthorized transactions ay dapat ma-ireport sa loob ng ten (10) days from the date of the transaction.

b. Fraud cases kung saan ang PalawanPay transaction ay user-initiated pero hindi na-deliver ng merchant ang maayos na service. PalawanPay ay magsisiguro ng preventive measures para i-ban ang mga nagsasagawa ng fraudulent activity sa aming platform.

c. Channel Fraud kung saan ang point of compromise ay hindi sa PalawanPay platform mismo.

d. Users na hindi nag-comply sa identity verification.

e. Kung saan kita ang intention to commit fraud, product abuse, o gross negligence.

SUKI, i-PALAWANPAY MO NA!

Bukod sa Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala branches nationwide, maaari mo nang gawin kahit saan at kahit kailan ang mag-Pera Padala, Bills Payment, E-Load at iba pang transactions sa PalawanPay. Download na!

SUKI, i-PALAWANPAY MO NA!

Bukod sa Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala branches nationwide, maaari mo nang gawin kahit saan at kahit kailan ang mag-Pera Padala, Bills Payment, E-Load at iba pang transactions sa PalawanPay. Download na!