Consumer protection

Our Commitment

Sa PalawanPay, mahalaga sa amin ang inyong seguridad, at nananatili kaming committed sa pagbigay ng financial solutions sa lahat ng aming customers, at ang proteksyonan kayo mula sa kahit anong unauthorized transactions sa inyong mga account.

Our Promises

Enhanced
Risk
Management

Meron tayong safety standards upang ma-analyze ang inyong transactions at ma-detect at maagapan ang fraudulent activities. Makasisiguro ang ating mga suki na safe ang kanilang PalawanPay account. 

Kami ay proactive na magpapadala ng mga pangkaligtasang paalala sa aming mga account holders- magsisilbi itong proteksyon laban sa mga financial crimes tulad ng fraud at phishing. 

Seamless
Customer
Experience

Pangako namin na maibigay sa aming customers ang safe, secure, at seamless experience sa pamamagitan ng knowledgeable, properly equipped, at empathetic Customer Service support. Kami ay available sa hotline, chat, email at branches ng Palawan Pawnshop. 

Aming pinagmamalaki ang aming Palawan way of customer service na parte ng mga trainings ng aming mga customer support representatives. 

 

Consistent
Delivery of
Our Promises

Pantay ang aming pagtrato sa lahat ng customers, at nais namin ang clear expectations sa aming service at response times sa lahat ng tulong na maibibigay namin sa inyo.

Para sa mga inquiries tungkol sa aming product, services, and benefits.

 • Average Turnaround Time: Within 24 hours

Para sa requests and technical support gayang ng registration, cash in/ cash out, technical issues, etc.

 • Average Turnaround Time: 1 Working Day

Para sa fraud at complaints tulad ng unauthorized transactions and complaints being handled by Level 2 support

 • Average Turnaround Time: 7 Working Day

Enhanced Risk Management

Meron tayong safety standards upang ma-analyze ang inyong transactions at ma-detect at maagapan ang fraudulent activities. Makasisiguro ang ating mga suki na safe ang kanilangPalawanPay account.

Kami ay proactive na magpapadala ng mga pangkaligtasang paalala sa aming mga account holders- magsisilbi itong proteksyon laban sa mga financial crimes tulad ng fraud at phishing.

Seamless Customer Experience

Pangako namin na maibigay sa aming customers ang safe, secure, at seamless experience sa pamamagitan ng knowledgeable, properly equipped, at empathetic Customer Service support. Kami ay available sa hotline, chat, email at branches ng Palawan Pawnshop.

Aming pinagmamalaki ang aming Palawan way of customer service na parte ng mga trainings ng aming mga customer support representatives.

Consistent Delivery of Our Promises

Pantay ang aming pagtrato sa lahat ng customers, at nais namin ang clear expectations sa aming service at response times sa lahat ng tulong na maibibigay namin sa inyo.

Para sa mga inquiries tungkol sa aming product, services, and benefits.

 • Average Turnaround Time: Within 24 hours

Para sa requests and technical support gayang ng registration, cash in/ cash out, technical issues, etc.

 • Average Turnaround Time: 1 Working Day

Para sa fraud at complaints tulad ng unauthorized transactions and complaints being handled by Level 2 support

 • Average Turnaround Time: 7 Working Day

Happy to serve you!

Sa PalawanPay, kami ay laging happy to serve you! Kung may na-experience kayo na tingin niyo ay isang unauthorized or fraudulent transaction sa inyong account, agad-agad ay mag submit ng ticket sa PalawanPay Help Center Live Chat o kaya tumawag sa aming Hotline upang makapag-file ng dispute.

 • Hotline: Smart- 0919 058 0588 
 • Email Support: help@palawanpay.com
 • Over the Counter- all Palawan Pawnshop branches. 
 • Website: Contact Us in www.palawanpay.com
 • Social Media: Facebook/ Messenger- PalawanPay

Ang anumang unauthorized transactions ay dapat ma ireport sa loob ng sampung (10) araw simula ng petsa ng transaction. Ang PalawanPay ay maaaring mag refuse ng claim para sa mga issue tulad ng compensation kung ito ay nareport matapos ang 10 araw sa petsa ng incident. 
 
Upang aming mareview at ma assess ang concern, kinakailangang maprovide ang mga supporting documents tulad ng dispute form, valid ID with signature, at iba pang dokumento na maaaring maging part ng investigation. Sisikapin naming matapos ang review at assessment sa loob ng pitong (7) araw, ino-notifiy namin ang customer kung kinakailangan ng extension sa investigation.
 
Kung ikaw ay hindi satisfied sa resulta at resolution ng investigation, kami ay bukas para sa anumang appeal. 
 

Limitations

a. Unauthorized transactions ay dapat ma-report sa loob ng ten (10) days from the date of the transaction.

b. Fraud cases kung saan ang PalawanPay transaction ay user-initiated pero hindi na-deliver ng merchant ang maayos na service. PalawanPay ay magsisiguro ng preventive measures para i-ban ang mga nagsasagawa ng fraudulent activity sa aming platform.

c. Channel Fraud kung saan ang point of compromise ay hindi sa PalawanPay platform mismo.

d. Users na hindi nag comply sa identity verification.

e. Kung saan kita ang intention to commit fraud, product abuse, o gross negligence.