, Transaction Fees

Sa PalawanPay, magaan sa bulsa ang mga transaction fees!

Libre lamang at walang annual fees para magamit ang PalawanPay app. Nakabase ang charges sa inyong PalawanPay account at sa klase ng transaction na gagawin.
, Transaction Fees

Sa PalawanPay, magaan sa bulsa ang mga transaction fees!

Libre lamang at walang annual fees para magamit ang PalawanPay app. Nakabase ang charges sa inyong PalawanPay account at sa klase ng transaction na gagawin.

CASH-IN

Libre ang cash-in sa unang ₱10,000 kada buwan. Magkakaroon lamang ng minimal charge na *1% kung ikaw ay lumagpas ng ₱10,000 sa isang buwan.

TANDAAN: Ang ₱10,000 ay kabuuang halaga at hindi kada transaction.

* Ang 1% fee ay para lamang sa over-the-counter cash in. Kung ikaw ay gumamit ng online channels gaya ng Instapay (ewallet at digital banking app), ito ay libre.

CASH OUT VIA INSTAPAY

Kung ikaw ay nag send or cash out from PalawanPay to Instapay participating banks and eWallet, ito ay may fee na Php 10.00 every transaction. Higit na mababa kumpara sa ibang eWallets or online banks.

Cash-Out Fees

AmountFee
₱1 – ₱100.99₱2
₱101 – ₱300.99₱3
₱301 – ₱500.99₱8
₱501 – ₱700.99₱10
₱701 – ₱900.99₱12
₱901 – ₱1,000.99₱15
₱1,001 – ₱1,500.99₱20
₱1,501 – ₱2,000.99₱30
₱2,001 – ₱2,500.99₱40
₱2,501 – ₱3,000.99₱50
₱3,001 – ₱3,500.99₱60
₱3,501 – ₱4,000.99₱70
₱4,001 – ₱5,000.99₱80
₱5,001 – ₱7,000.99₱100
₱7,001 – ₱9,500.99₱125
₱9,501 – ₱10,000.99₱140
₱10,001 – ₱14,000.99₱200
₱14,001 – ₱15,000.99₱220
₱15,001 – ₱20,000.99₱250
₱20,001 – ₱30,000.99₱290
₱30,001 – ₱40,000.99₱320
₱40,001 – ₱50,000₱345
Above ₱50,000Maximum transaction cap is ₱50,000
AmountFees
₱1 – ₱100.99₱2
₱101 – ₱300.99₱3
₱301 – ₱500.99₱8
₱501 – ₱700.99₱10
₱701 – ₱900.99₱12
₱901 – ₱1,000.99₱15
₱1,001 – ₱1,500.99₱20
₱1,501 – ₱2,000.99₱30
₱2,001 – ₱2,500.99₱40
₱2,501 – ₱3,000.99₱50
₱3,001 – ₱3,500.99₱60
₱3,501 – ₱4,000.99₱70
₱4,001 – ₱5,000.99₱80
₱5,001 – ₱7,000.99₱100
₱7,001 – ₱9,500.99₱125
₱9,501 – ₱10,000.99₱140
₱10,001 – ₱14,000.99₱200
₱14,001 – ₱15,000.99₱220
₱15,001 – ₱20,000.99₱250
₱20,001 – ₱30,000.99₱290
₱30,001 – ₱40,000.99₱320
₱40,001 – ₱50,000₱345
Above ₱50,000Maximum transaction cap is ₱50,000

Send to Palawan Express Transaction Fees

AmountFee
₱1 – ₱100.99₱2
₱101 – ₱300.99₱3
₱301 – ₱500.99₱8
₱501 – ₱700.99₱10
₱701 – ₱900.99₱12
₱901 – ₱1,000.99₱15
₱1,001 – ₱1,500.99₱20
₱1,501 – ₱2,000.99₱30
₱2,001 – ₱2,500.99₱40
₱2,501 – ₱3,000.99₱50
₱3,001 – ₱3,500.99₱60
₱3,501 – ₱4,000.99₱70
₱4,001 – ₱5,000.99₱90
₱5,001 – ₱7,000.99₱115
₱7,001 – ₱9,500.99₱125
₱9,501 – ₱10,000.99₱140
₱10,001 – ₱14,000.99₱210
₱14,001 – ₱15,000.99₱220
₱15,001 – ₱20,000.99₱250
₱20,001 – ₱30,000.99₱290
₱30,001 – ₱40,000.99₱320
₱40,001 – ₱50,000₱345
Above ₱50,000Maximum transaction cap is ₱50,000
AmountFees
₱1 – ₱100.99₱2
₱101 – ₱300.99₱3
₱301 – ₱500.99₱8
₱501 – ₱700.99₱10
₱701 – ₱900.99₱12
₱901 – ₱1,000.99₱15
₱1,001 – ₱1,500.99₱20
₱1,501 – ₱2,000.99₱30
₱2,001 – ₱2,500.99₱40
₱2,501 – ₱3,000.99₱50
₱3,001 – ₱3,500.99₱60
₱3,501 – ₱4,000.99₱70
₱4,001 – ₱5,000.99₱90
₱5,001 – ₱7,000.99₱115
₱7,001 – ₱9,500.99₱125
₱9,501 – ₱10,000.99₱140
₱10,001 – ₱14,000.99₱210
₱14,001 – ₱15,000.99₱220
₱15,001 – ₱20,000.99₱250
₱20,001 – ₱30,000.99₱290
₱30,001 – ₱40,000.99₱320
₱40,001 – ₱50,000₱345
Above ₱50,000Maximum transaction cap is ₱50,000