Sa PalawanPay, magaan sa bulsa ang transaction fees!

Libre at walang annual fees ang PalawanPay app. Nakabase ang charges sa inyong PalawanPay account at sa klase ng transaction na gagawin.

CASH-IN

Libre ang cash-in sa unang ₱10,000 kada buwan. Magkakaroon lamang ng minimal charge na *1% kung ikaw ay lumagpas ng ₱10,000 sa isang buwan.

TANDAAN: Ang ₱10,000 ay kabuuang halaga at hindi halaga ng kada transaction.

* Ang 1% fee ay para lamang sa over-the-counter cash-in. Kung ikaw ay gumamit ng online channels gaya ng InstaPay (e-wallet at digital banking app), ito ay libre.

CASH OUT VIA INSTAPAY

Kung ikaw ay nag-send o nag-cash out mula sa PalawanPay to InstaPay’s participating banks and e-wallets, ito ay may fee na ₱10 kada transaction — higit na mababa kumpara sa ibang e-wallets o online banks.

Pawn Renewal

Sa halagang ₱20 makakapag-renew ka na ng sangla online!

Cash Out Fees

AmountFee
₱1 – ₱100.99₱2
₱101 – ₱300.99₱3
₱301 – ₱500.99₱8
₱501 – ₱700.99₱10
₱701 – ₱900.99₱12
₱901 – ₱1,000.99₱15
₱1,001 – ₱1,500.99₱20
₱1,501 – ₱2,000.99₱30
₱2,001 – ₱2,500.99₱40
₱2,501 – ₱3,000.99₱50
₱3,001 – ₱3,500.99₱60
₱3,501 – ₱4,000.99₱70
₱4,001 – ₱5,000.99₱80
₱5,001 – ₱7,000.99₱100
₱7,001 – ₱9,500.99₱125
₱9,501 – ₱10,000.99₱140
₱10,001 – ₱14,000.99₱200
₱14,001 – ₱15,000.99₱220
₱15,001 – ₱20,000.99₱250
₱20,001 – ₱30,000.99₱290
₱30,001 – ₱40,000.99₱320
₱40,001 – ₱50,000₱345
Above ₱50,000Maximum transaction cap is ₱50,000

Send to Palawan Express Pera Padala Transaction Fees

AmountFee
₱1 – ₱100.99₱2
₱101 – ₱300.99₱3
₱301 – ₱500.99₱8
₱501 – ₱700.99₱10
₱701 – ₱900.99₱12
₱901 – ₱1,000.99₱15
₱1,001 – ₱1,500.99₱20
₱1,501 – ₱2,000.99₱30
₱2,001 – ₱2,500.99₱40
₱2,501 – ₱3,000.99₱50
₱3,001 – ₱3,500.99₱60
₱3,501 – ₱4,000.99₱70
₱4,001 – ₱5,000.99₱90
₱5,001 – ₱7,000.99₱115
₱7,001 – ₱9,500.99₱125
₱9,501 – ₱10,000.99₱140
₱10,001 – ₱14,000.99₱210
₱14,001 – ₱15,000.99₱220
₱15,001 – ₱20,000.99₱250
₱20,001 – ₱30,000.99₱290
₱30,001 – ₱40,000.99₱320
₱40,001 – ₱50,000₱345
Above ₱50,000Maximum transaction cap is ₱50,000

SUKI, i-PALAWANPAY MO NA!

Bukod sa Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala branches nationwide, maaari mo nang gawin kahit saan at kahit kailan ang mag-Pera Padala, Bills Payment, E-Load at iba pang transactions sa PalawanPay. Download na!

SUKI, i-PALAWANPAY MO NA!

Bukod sa Palawan Pawnshop – Palawan Express Pera Padala branches nationwide, maaari mo nang gawin kahit saan at kahit kailan ang mag-Pera Padala, Bills Payment, E-Load at iba pang transactions sa PalawanPay. Download na!