What Exactly is a Remittance?

I’m sure na narinig o na-encounter mo na ang word na “remittance” if nae-expose ka sa mga nagpapadala or tumatanggap ng pera from your local money remittance centers. Pero ano nga ba ang remittance?

Galing sa salitang “remit” na ibig sabihin ay “to send back”, remittance refers to money that is sent or transferred to another party. Pwedeng mag send ng remittance via fund transfer, e-wallet to e-wallet and e-wallet to cash pick up. Broadly speaking, any payment of an invoice or a bill can be called a remittance, ngunit mas ginagamit na ang term na ito kapag nagpapadala ng pera ang isang sender to send their money back home to provide financial support to their loved ones. With our local economy status, ang mga tao ay kadalasang napipilitang magtrabaho sa malayong lugar para sa mas magandang work opportunities in order to provide for their family. Money is transmitted to loved ones through remittance payments.

Maraming paraan kung paano gumagana ang remittance payment. Situations for choosing a payment method include access to a bank account, payment preferences, the desire for a quick transaction, or the cost of a transaction. Kahit ano pa ang method, the transaction takes a basic path to complete the payment cycle. When making a transfer, the transfer amount must be listed in the sender’s bank or e-wallet account. Pagkatapos ma-submit ng transaction, the funds are sent to the recipient’s banks or e-wallets for processing. When money enters the bank or e-wallet, kadalasan ay may charges ito depende sa medium na ginamit. Funds are now available for withdrawal once received by the recipient.

Kadalasan, ang mga remittance ay sent via electronic fund transfer such as using e-wallets or online bankings. Speaking of e-wallets, good news para sa mga PalawanPay App users dahil pwedeng-pwede tayong magpadala ng remittance locally via e-wallet to e-wallet, e-wallet to Palawan Express branch, e-wallet to bank and bank to e-wallet. Your one stop-shop sa pagtanggap ng remittance without hassle! Malayo ka man sa mga mahal mo sa buhay, hindi ka na maaabala magpadala o tumanggap ng remittance dahil sa PalawanPay!