How Pawn Renewal on PalawanPay Works

Pawning ang isa sa trusted options ng mga Pinoy pagdating sa kanilang urgent financial needs. Ito ang madalas na option ng mga Pilipino kapag kailangan nila ng mabilisang cash without the hassle of traditional loans.

In this article, let’s discover kung ano nga ba ang pawning, how it works, at paano gamitin ang PalawanPay to renew your pawn.

What Is Pawning?

Ang pawning o pagsasangla ay isang unique financial practice kung saan pwede mong ipagpalit ang iyong valuables o kagamitan tulad ng alahas para makakuha ng loan.

Di tulad ng tradisyunal na loan, ang pawning ay hindi nangangailangan ng credit checks o complex approval process. Ito ang pinakamabilis na paraan to get cash using your valuable assets as collateral.

How Does Pawning Work?

In general, kailangan mo lang pumunta sa pawn shop dala ang bagay na gusto mong isangla. Dadaan ang ari-arian mo sa appraisal process para matukoy ang halaga nito na magiging basehan kung magkano ang pwede mong hiramin na kung saan mas mababa sa appraised value ng asset mo ang maximum pawning amount.

Kung sa Palawan Pawnshop ka magsa-sangla, genuine gold jewelry lamang ang pwede mong gamitin na pawn guaranty. One thing is for sure, kapag pinili mo ang Palawan Pawnshop, asahan mo ang highest appraisal and lowest interest rates.

What Happens When You Don’t Redeem Your Pawn by Due Date

Kung hindi mo mabayaran ang pawning amount at interest bago o sa due date, gagamitin na ng pawn shop ang iniwan mong pawn guaranty bilang kabayaran sa hiniram mo.

Ibig bang sabihin na kapag wala ka pang pambayad sa araw ng expiration ng pawn mo ay hindi mo na makukuha ang item na iniwan mo? Naku, hindi Suki!

Pwede mo itong i-renew sa halagang mas mababa sa redeem amount kahit pa lumampas na ang expiration date. Bibigyan ka rin ng Palawan Pawnshop ng 90-day grace period ma-redeem ang item mo bago ito isama sa isang public auction sale.

How Does PalawanPay’s Pawn Renewal Work?

Salamat sa PalawanPay, hindi mo na kailangang pumunta sa Palawan Pawnshop branch kung saan ka nag-sangla ng alahas para lang mag-renew. Just open the app, go to Pawn Renewal, ilagay mo ang details na hihingin sa’yo, and follow the instructions. Ganoon lang ka-simple at extended na ang iyong pawn!

Want to Know More?

Go to our FAQs page para masagot ang lahat ng katanungan mo tungkol sa PalawanPay’s Pawn Renewal.